PERSONDATAPOLITIK

Lead Academys Persondatapolitik

§ 1 Introduktion
Lead Academys persondatapolitik beskriver, hvordan Lead Academy indsamler og anvender dine persondata, når du bruger vores hjemmesider, tjenester og ydelser.

Ved at gøre brug af vores hjemmesider og tjenester accepterer du Lead Academys persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at Lead Academy kan indhente dine persondata.

Har du spørgsmål til Lead Academys Persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ikke ønsker at acceptere Lead Academys Persondatapolitik, bedes du give udtrykkeligt besked om dette til den dataansvarlige i Lead Academy, Jais Sørensen. Vær opmærksom på, at manglende accept kan medføre, at Lead Academy ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning.

§ 2 Hvilke personoplysninger indsamler vi – og hvorfor?
Lead Academy har brug for visse personoplysninger for at handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles efter lovkrav i hvidvasknings- og bogføringsloven.

Personoplysninger dækker data, der kan bruges til at identificere personer, herunder – men ikke begrænset til – navn, alder, stilling, adresse, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger. Ligeledes indeholder personoplysninger eksempelvis information om organisatoriske forhold relevant for vores opgaveløsning, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der benyttes i opretholdelse og vedligeholdelse af forholdet mellem Lead Academy og vores samarbejdspartnere (kunder, leverandører mv.).

Oplysninger kan eksempelvis blive indsamlet og behandlet, når du besøger vores hjemmeside (www.leada.dk) eller retter henvendelse telefonisk, skriftligt eller på anden vis.

Lead Academy indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere eller markedsføre ydelser og produkter, behandle forespørgsler, udarbejde tilbud o. lign. Lead Academy køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

Før-kundeforhold
Vi indsamler og opbevarer kontaktoplysninger (navn, stilling, organisation, e-mail og telefonnummer), som du eller din organisation giver os, eller som findes offentligt tilgængeligt.

Vi gemmer også oplysninger, du giver os, som er relevante for at afgive et tilbud eller indlede en dialog med henblik på salg og/eller faglig erfaringsudveksling.

Vi bruger disse data til at forstå indkøbsmønstre og behovsudvikling, så vi kan målrette vores ydelser bedst muligt. Kun konsulenter med et kontraktligt samarbejdsforhold til Lead Academy kan tilgå disse oplysninger.

Hjemmeside (www.leada.dk)
Vores hjemmeside benytter cookies til at indsamle statistik, forbedre hastigheden og til at sikre vores side. Vi bestræber os på at indsamle et absolut minimum af oplysninger og sikre, at de ikke bliver, misbrugt, videregivet eller offentliggjort.

Lead Academy anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik. Data deles udelukkende med Google, og altid i anonymiseret form. Privatlivsvilkår for Google Analytics findes på www.google.com/privacy.

§ 3 Videregivelse af persondata
De personoplysninger, Lead Academy indsamler og behandler, vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Lead Academy kan dog videregive persondata til tredjeparter (eksempelvis vores samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil Lead Academy kun videregive persondata til tredjeparter, som kan behandle dine data med den fornødne sikkerhed, fortrolighed og integritet.

Lead Academy kan indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af vores tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af vores hjemmeside eller andre tjenester. Disse oplysninger behandles kun i anonymiseret form.

§ 4 Hvor længe opbevarer vi persondata?
Lead Academy opbevarer persondata i det tidsrum, der er nødvendigt for ovenfor beskrevne formål (jf. § 2). Efter udløbet af denne periode vil Lead Academy slette alle dine persondata.

Fordi vi ofte leverer ydelser over tid til vores kunder, sletter vi først oplysninger om kunden (organisationen og kontaktperson(er)) samt tilbud/den leveranceaftale og evt. kontrakt efter 5 år, og tidligst når verserende sager og/eller formuerettelige krav (f.eks. garantiforpligtelser) er afsluttede eller forældede.

Vi sletter e-mails, som ikke længere har relevans for vores opgaveløsning eller tilbudsgivning inden for to år.

E-mails med personfølsomme oplysninger slettes omgående efter læsning, eller så snart vi ikke længere har konkret behov for oplysningerne.

Ved et aktivt kundeforhold eller et potentielt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene.

Du kan til hver en tid bede om indsigt i eller sletning af dine data. I henhold til bogførings- og hvidvaskningsloven bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.

Hvis du søger en stilling hos os, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder.

§ 5 Hvordan opbevarer vi persondata?
Dine oplysninger lagres som udgangspunkt på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjepart (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Lead Academy i henhold til denne datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Dine persondata kan i visse tilfælde blive overført til, opbevaret eller behandlet i lande uden for EU. Ved at give dine oplysninger til Lead Academy og gøre brug af vores tjenester og ydelser, giver du udtrykkeligt samtykke til, at dine persondata kan overføres til samt behandles eller opbevares i lande uden for EU. Lead Academy har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at dine persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med Lead Academys persondatapolitik.

§ 6 Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Lead Academy kan behandle dine oplysninger. I så tilfælde bedes du kontakte den dataansvarlige i Lead Academy.

§ 7 Indsigt i dine oplysninger
Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i, om Lead Academy behandler oplysninger om dig. I givet fald vil vi oplyse dig, hvilke persondata vi behandler, formålet med behandlingen, samt hvorvidt dine persondata er videregivet til tredjeparter. Du har ret til at modtage en kopi af alle oplysninger om dig.

§ 8 Øvrige rettigheder
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at Lead Academy behandler dine persondata.

Du har ret til at få slettet eller blokeret persondata, der er vildledende, ukorrekte eller behandles i strid med gældende lovgivning. Data, der kræves opbevaret ift. lovgivning, kan ikke slettes på anmodning.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse, hvis du mener, at Lead Academy behandler dine persondata i strid med gældende lovgivning.

§ 9 Datalækage
Ved mistanke om datalækage fra Lead Academys interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer bl.a. afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage, vil alle implicerede blive informeret inden for 72 timer. Har du mistanke om, at data er lækket fra Lead Academy, bedes du kontakte os.

Opdatering af Lead Academys Persondatapolitik

Lead Academy forbeholder sig retten til at opdatere og ændre Lead Academys Persondatapolitik.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på denne side.

Dette er version 1.2 af den 9. september 2019

SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

falck_logo2
pwt_logo
leman_logo
bowl_fun
effektivt_landbrug-1
also2-1
northmedia_logo
gls
jyskfyn_logo2
bener-1
danloft-1
nordjydske2-1
dlg_logo2
telia_logo-1
land_fritid_logo-1
aab_logo-2
xl_logo
b_logo-1
sif-1
ja-micro
dmgaard-jensen-1
skoringen-1
ll
m

LEAD ACADEMY ApS ∣ LINNÈSGADE 25, 1. sal ∣ 1361 KØBENHAVN K ∣ 32 20 01 11 ∣ INFO@LEADA.DK