SOM JERES HR PARTNER SØRGER VI FOR

1. Kompetenceafklaring af medarbejdere inden uddannelsesforløb

Vi hjælper med at afklare hvilket uddannelsesniveau, I kan vælge til jeres respektive medarbejdergrupper, så I udnytter potentialet for kompetenceudvikling på alle niveauer.

2. Vejledning om muligheder for refusion og tilskud til finansiering

Vi hjælper med at kortlægge mulighederne for at søge tilskud til finansieringen af jeres uddannelse. Mulighederne afhænger bl.a. af deltagernes faglige baggrund og kompetenceniveau samt uddannelsens udformning, og vi yder kvalificeret vejledning om regler og rammer for ansøgning om refusions- og fondsmidler. Vi holder jer løbende opdateret om udviklingen i refusionsmulighederne og hjælper jer med at få et realistisk billede af mulighederne for støtte til den konkrete uddannelse.

3. Etablering af samarbejde med godkendte uddannelsesinstitutioner

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner landet over og har årelang erfaring med at etablere udbytterige partnerskaber mellem virksomheder og akkrediterede institutioner. Vi hjælper jer med at finde den rette samarbejdspartner, der kan godkende kvaliteten af jeres interne uddannelser og kompetenceudviklingsforløb.

4. Håndtering af administrative processer og godkendelser

Vi klarer administrationen og den løbende dialog med uddannelsesinstitutionen, så I kan koncentrere jer om forretningen.

  • Vi vejleder ift. at de rette dokumenter bliver udformet i rette tid og til rette standard
  • Vi sikrer, at uddannelserne lever op til de ofte komplekse formelle krav
  • Vi tilbyder sparring for at kunne honorere kravene til den gældende studieordning

SÅDAN ARBEJDER VI

Lead Academy samarbejder med uddannelsesinstitutioner,
så I kan tilbyde et officielt dokumenteret kompetenceløft.
Akkreditering kan være en kompleks proces, og det er her,
Lead Academy kommer ind i billedet.

SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

falck_logo2
pwt_logo
leman_logo
bowl_fun
effektivt_landbrug-1
also2-1
northmedia_logo
gls
jyskfyn_logo2
bener-1
danloft-1
nordjydske2-1
dlg_logo2
telia_logo-1
land_fritid_logo-1
aab_logo-2
xl_logo
b_logo-1
sif-1
ja-micro
dmgaard-jensen-1
skoringen-1
ll
m

LEAD ACADEMY ApS ∣ LINNÈSGADE 25, 1. sal ∣ 1361 KØBENHAVN K ∣ 32 20 01 11 ∣ INFO@LEADA.DK